Üye ol Ersağ Temizlik Ve Kozmetik Ürünleri Resmi Web Sitesi

Ersağ Temizlik Ve Kozmetik Ürünleri Resmi Net Sitesi

Sözleşmeler ile, web uygulamaları, mobil uygulamalar ile, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar) ve Iilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Yenibiriş üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Yenibiriş'te yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz.

Üye ol

Saat & Saat Mağazacılık A.Ş.’in diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar. İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Saat ve Saat Mağazacılık A.Ş.

Ücretsi̇z Üyeli̇k

Açık kahve gibi yeşil gibi gözüktüğü zamanlar oldu ama her türlü çok doğal. 2 ay boyunca kullandım kimse aa gözün lens mi demedi. Kahverengi gözlü olduğumu bilenler bile genelde fark etmedi.

  • three.1.18.Taraflar,Şirket’yaait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
  • Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kişilerce kullanılması halinde Yakala.co' nun ya da İŞLETME' nin sorumlu olmayacağını kabul eder. Yakala.co kuponunun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE' de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan kuponlar geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan kuponlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik

KULLANICI, KULLANICI’ dan doğabilecek ihtilaflarda, SİTE’ nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Yakala.co’ yu yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ bahsegel giriş nun 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "SİTE" nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Yakala.co’ ya ait ve/veya Yakala.co tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.